Material för produktion
Skickas till digitalbestallning@stampen.com senast 6 arbetsdagar före första publiceringsdatum.

Färdigt material
Skickas till material@stampen.com senast 3 arbetdagar före första publiceringsdatum.För information kring boknings- och lämningstider avseende specialformat, kontakta din ordinarie kontaktperson.